mercoledì 30 settembre 2015

LA ME' TERRA di armando carruba

LA ME' TERRA
La me' terra
è fatta di suli
e 'u so' mari
nun finisci mai.
Havi campi di ciuri
e arvuli granni
ca toccunu 'u celu.
La me' terra
è nu jardinu
ccu li rosi
ca s'annacanu 'o ventu
e canzuni
c'addurmisciunu 'a luna.
La me terra
è 'nta trenu ca parti
chinu 'i spiranza
ppé strati ddò munnu,
è un tummuni 'nto passatu,
un cantu d'amuri
pp'arrusbigghiari
un suli addurmisciutu.

Armando Carruba

giovedì 24 settembre 2015

ALL'UFFICIO DICHIARAZIONI NASCITI di Giuseppe Denaro

ALL'UFFICIO DICHIARAZIONI NASCITI
- C'è pirmissu? - Trasiti - Don Rinatu,
haju a dinunziari un figghiu miu...
- N'autra vota? mizzica c'abbrìu
e chi faciti, nun pigghiati ciatu?
Li tistimoni l'aviti purtatu?
- Sunnu cca fora, c'è Brasi e me ziu,
- e comu lu chiamamu? - Furtunatu,
è l'urtimu però, sì voli Diu.
Ca ci haju deci figghi 'na deci anni
e ora addivintò 'na cosa seria...
- Giudiziu ci voli don Giuvanni!
- Ci l'haju dittu a me mogghi Sciaveria,
ma intantu tra pitittu, peni e affanni,
sutta la cutra... nun ci nn'è miseria!
Giuseppe DENARO (Turneddu)

mercoledì 23 settembre 2015

RICORDU CA NUN...SVANISCI di Giuseppe Denaro (Turneddu)

RICORDU CA NUN ... SVANISCI
Aveva 'na vuccuzza 'nzuccarata
e l'occhi duci ch'eranu un amuri!
Ci piaceva passari ed uri ed uri
sutta la bedda luna inargintata.
'Na siratina la tinia abbrazzata
stritta a lu cori ccu 'nfinitu arduri,
vucca ccu vucca, ma ad un certu oduri
ci dissi: - Chi manciasti 'sta jurnata?
-Pasta cu l'agghiu e l'ogghiu... ma chi hai?
- Nenti - rispusi menzu ammaraggiatu...
e di dda vucca bedda m'allargai.
Oggi, dopu tant'anni, mi scurdai
ddu visu d'idda tantu aggrazziatu,
ma ddu gran fetu d'agghia...'un scordu mai!
Giuseppe Denaro (Turneddu)

L'AMURI di Maria Agrippina Amantia

L'amuri
Mi pigghiasti la mano, e mi ntisi cadiari,
Veni ca, chi fa, t' affrunti? Nun ti scantari.
Lu sai, quant'avi ca ti vulieva ncuntrari?
U sai quantu notti, ca nun mi fa durmiri?
Ora si ca, nun mi pari mancu veru,
e ntantu, mi vasavutu la manu.
Diu! Chi mi successi, chidda sira?
Nta li tò vrazza, mi ntisi sicura.
Chi si Bedda! Mi dicievutu chianu, chianu
T'haiu, spugghiatu cu l'occhi di luntanu!
Ora si mia, dammi sta ucca bedda,
Fattilla dari vera, na vasatedda!
E prima chianu, poi sempri cchiű ardito,
Ti pigghiasti la manu e puri lu iiditu!
E mentri ca la tò lingua, m'assaggiava,
Di sutta, la tò manu, mi tastava.
Jiu nun lu sacciu, chi succidiu sa sira,
Ma m'appuiasti contru la cantunera
E poi cu ni, capiu cchiű nenti, ti lu giuru,
m'insignasti un gnuocu, nuovu, nuovu
Maria Agrippina Amantia.

venerdì 4 settembre 2015

PROVERBIO SICILIANO armando carruba

Tannu l'amicu canusci tu, quannu lu perdi e nun lu trovi cchiù
Apprezzerai veramente l'amico, quando per colpa tua lo perderai, e non lo troverai mai più al tuo fianco.

giovedì 3 settembre 2015

CANTU DI SDDEGNU - popolare -

CANTU RI SDDIEGNU
Funtana frabbicata an mienz'a via,
cu' passa e spassa a biviri ci veni.
Fussi ri mia, mancu ci vinissi,
mancu s'avissi li labbruzz'asciutti.
Cuannu agghiu siti, vo bivu ni mia,
vinu vo bivu ri nova vutti;
la vutti è sigghillata e sta' ppi mia,
nun è comu la tua ca sta' ppi tutti.
(popolare)

mercoledì 2 settembre 2015

PRIMA NOTTE - anonimo -

A Prima Notti
Lui: Ni maritammu tanti cuntenti
ficimu festa cu tanta allegria
cu l'occhi iù mannai li parenti
pi quannu iù arristava sulu cu tia.
Lei: Currennu mi ciccasti l'amuri
e iù ti dissi non mi tuccari:
iù mi sentu china di duluri
stasira non ti pozzu accuntintari.
Lui: Giustu oggi ca è la prima nuttata
u megghiu rioddu da me vita
mi dici ca non vo' essiri appuiata
si me mugghieri non si chiù la mo zita.
Lei: Si mi sentu 'mpocu ammalacchiata
amuri tu ma cunsidirari
arrimannamula sta nuttata
tu dicu iù quannu ti pozzu accuntintari.
Lui: Ommai a testa l'aiu scannaliata
sulu cu tia non pozzu abbintari
na pozzu arrimannari sta nuttata
mancu su munnu s'avissi assubbissari.
Lei: Allura iù non sugnu cunsidirata
pi tia avissi vogghia di cripari
avissa arimannatu a maritata
n'autri sei misi ti faceva aspittari
Lui: si tu arrimannavi la maritata
pi mia non mi puteva prioccupari
ma s'arimannu la prima nuttata
voddiri ca l'aricchinu u pozzu puttari.
Lei: si la to testa l'hai scannaliata
stringimi forti e 'ncumincia a vasari
cu tuttu 'u cori fatti sta scupata,
ma l'aricchinu nun tu fazzu purtari.
di Anonimo

PROVERBIO

Sittémmuru càudu e asciuttu, maturari fa ogni fruttu
Settembre caldo e asciutto, fa maturare ogni frutto

AMERICA AMARA - anonimo -

AMERICA AMARA
Sudava dda mischina accuttuffata
vidìannu la carrozza ca vinìa;
la mamma so' chianciva dispirata 
sicura ca 'na figghia ormai pirdìa.
La testa cci girava 'ntunnu 'ntunnu
pinsannu ca lassava li parìanti,
li gammi cchiù pisanti di lu chiummu
lu cori so' trimava, vrazzi e dìanti.
Eppuri dda partenza era disìata
cchiossà di tuttu l'oru di lu munnu:
sintìannu c'arrivava la chiamata
saltava pi la casa 'ntunnu 'ntunnu!
Lassari la miseria d'u paìsi
pi jìri ni l'America luntana
parìa vulari 'ncìalu senza pisi
di tutti li disgrazzii un toccasana.
Pippina si chiamava dda mischina
e amava lu so' zitu paisanu:
si maritaru 'nfretta 'na matìna
circannu lu travagghiu assà luntanu.
Partìaru ca finuta era la missa
passaru cu lu chiantu 'u ponti ranni,
sapìannu ca turnari era scummissa
luntanu d'u paìsi e di li mammi.
Scrivìva tanti littri a la so' mamma
li fotu cci mannava ogni du' misi;
cuntava ca svinturi avìanu a parma
ca mìegghiu era ristari a lu paìsi.
E amara fu dda terra suspirata
cchiù amara di la fami e la miseria;
la vita so' fu tristi e scunsulata
carusa ìvu a murìri in Pensylveria.
Passati sunnu ormai trusciati d'anni
di quannu 'a za' Pippina ìvu luntana:
sulu un ricordu c'è doppu cent'anni
pi tanta umanità di storia arcana.
di poeta anonimo nisseno.
Nota la "parlata" nissena (Caltanissetta) !

martedì 1 settembre 2015

BINIRITTU LU PUORCU - popolare -

Cu' rici ca lu puorcu nn'é pulitu?
Lu puorcu é bon pulitu e bon criatu,
ri lu puorcu si fanu tri partiti:
sausizza, sancieli e suppirsatu.
Lu puorcu leva fami e leva siti,
vesti li nuri e sana li malati.
Si aviti 'n puorcu, lu binidiciti,
lu cuorpu e l'arma v'arricriati 

PROVERBIO DELLA SERA armando carruba

AUSTU E RRIUSTU (O RETAUSTU), CAPU DI 'MMERNU
Agosto e Settembre, inizio della stagione brutta.
(Settembre veniva chiamato, oltre che Sittémmuru, anche Rriustu o Retaustu, perchè nell'immaginazione popolare era la ripetizione di Agosto)