mercoledì 23 maggio 2018

ATTACCA ìU SCECCU di Armando Carruba

ATTACCA 'U SCECCU...
Cu dici ca 'u travagghiu è beddu
sicuru s'ammuccò 'u ciriveddu
veru ca cu trova 'i travagghiari
campa e nun havi tanti pinzeri
ma 'ntà 'sta vita ca è 'na vilanza
ccu travagghia e ccu 'ratta 'a panza!
tu comu 'u sceccu ssi sempri sutta
ma nun è dittu c'agghiri stotta
Ddo' travagghiu nun ti n'ha occupari
nun ssì pajatu ppi pigghiari peni
pirciò 'u sceccu vai attaccari
unni sempri 'u tò patruni voli !
Armando Carruba (31.5.2016)

domenica 13 maggio 2018

SICILIANANDO Armando Carruba

SICILIANANDO

CCA' SUTTA NUN CI CHIOVI
Sotto l'ombrello non piove
... onde per cui:
A MIA MA PONU .... bip bip...
'STU CRIGNU !


sabato 12 maggio 2018

FESTA DELLA MAMMA

FESTA DELLA MAMMA
Manca soltanto un'ora a domenica, alla festa della mamma. Parola dolce la "mamma" laddove, diceva la mia maestra di 1 elementare alla GIL di Via G.B.Perasso che si chiamava sig.ra Gallo Tagliafico... bene diceva MAMMA E' QUELLA PAROLA DOVE LE LABBRA SI BACIANO DUE VOLTE! e mi è rimasta impressa questa frase macari ora ca sugnu vecchiu.... Auguri,AUGURI A TUTTE LE MAMME, grazie per tutti i loro sacrifici, spesso non riconosciuti. Beato chi ce l'ha vicino... coccolatevela .... Ma, c'è sempre un ma nella vita se, e sottolineo il se, come dice la canzone famosa che non ricordo, é bello sapere d'essere mamma.... é altrettanto bello sapere d'essere papà??? Guardate chi c'è ccà ... AUGURI MAMME 

NOTTI BAGGIANA di Francesco Sciuto

NOTTI BAGGIANA
Lu celu si canciò la cammisedda
e si ci 'ncastunò chiù di 'na stidda,
la luna ci va a fa' la passiatedda
vistuta janca comu 'na pupidda,
lu mari si fa scuru e si 'mpannedda,
ogni so' lampa pari 'na faidda;
stanotti luminusa e baggianedda
sublima l'occhi a 'st'arma mia sulidda.
F.sco Sciuto
Dal libro '' Ciraseddi ''

venerdì 11 maggio 2018

L'OMU 'I CASA Armando Carruba

- Giuvanni, ccu cumanna a' to' casa?
- Carmelu, chi dumanna fai scusa?
- Ma è veru ca tu lavi 'i piatti?
- Certu! 'i bicchieri e li furchetti
lavu 'n terra, tutta 'a robba stiru
ppo' manciari n'arreri nun mi tiru!
- Ma scusa e to' mugghieri Desireè?
- Chi ci trasi? Idda si lava da se!

FILASTROCCAPERI D'ARANCIU
Peri d'aranciu comu ti piddisti
pi li mali cunsigghieri!
Ierutu duci e jauru ti facisti
ca ti mancau l'acqua di lu peri.
Ierutu 'n giardinu di tutti billizzi
ci passaunu cunti e cavalieri,
uora sciumi i currenti ti facisti
cu passa e spassa si lava i peri

A Rosalba di Armando CarrubaA Rosalba

Sira ppi sira
ssì ‘nté me’ pinzeri…
E ‘n annu passò
ccu’ riordi,
risati,
amuri…
Tu nun ci ssì
resta ‘a luci
c’addumasti ‘nté cori
‘ntà ‘na fotu
supra a culunnetta.
Resta ‘na vita,
‘a tò,
'nzignamentu d'amuri,
e ‘u to’ riordu
nun mori mai


Armando Carruba

A ROSALBA - Sera per sera sei nei miei pensieri... E' passato un anno con ricordi, risate, amore... Tu non ci sei, resta la luce che hai acceso nei cuori in una foto sopra il comodino. Rimane una vita, la tua, insegnamento d'amore e il tuo ricordo non muore mai.