venerdì 30 gennaio 2015

PARRARI 'N SICCU armando carruba


ESSIRI FIGGHIU DI LATTI

Così, nel caso di una donna che allatta un bambino che tuttavia non è suo figlio naturale.

IL SENSO DELLA SERA di Ester Avanzi

Il senso della sera
Triangoli
di vele lontane,
alberi
di barche vicine.
Tra me e loro... il mare
e la diafana luce della sera.
Tra la maglia e la pelle... il vento
col frivolo vibrar di voci.
Tra l'anima e la pelle ... l'arena:
rovente di grida al galoppo
e destrieri senza rotta.
Tra me e lo scoglio... un' accozzaglia d'acqua
che si spinge e si ritrae
fluttuando divertita.
Forse è qui, nello sciacquio vivace
e senza senso,
il senso della mia sera.
Ester Avanzi

giovedì 29 gennaio 2015

QUANNU MORU Vigo Raccolta Amplissima

QUANNU MORU

Amici, cumpatiti; quannu moru
facitimi un tabbutu di ricotti
e ppi cuperchiu tricentu ova fritti,
e ppi capizzu tri capuna cotti,
e ppi cannili cordi di sasizzi,
ppi acqua biniritta vinu forti,
di cantu a cantu rui picciotti schetti,
e poi viriti chi fannu li morti!

Vigo Raccolta Amplissima

mercoledì 28 gennaio 2015

PATRI DI LA ME' VITA Anita Popolo Lentini

PATRI DI LA ME' VITA
Sentu rintra di mia
comu na vuci antica
sentu 'a ninna nanna
e poi lu nomu, Anita!?!
Si turnatu ancora
patri dda' me' vita?
vulissutu jucari ccu mia
comu na vota?
La vita passa lesta
lu munnu s'arrivota,
li patri sunu figghi,
mai s'arresta 'a rota.
Vurria putirti dari
lu zucchiru filatu
viririti filici
aviriti o' me' latu.
Sulu rucizzi e tanti,
vurria putirti dari
prutiggiriti e amari
... po' cuntu pariggiari.
Anita Popolo Lentini

PADRE DELLA MIA VITA - Sento dentro di me/ come una voce conosciuta/ sento la ninna nanna/ e poi il mio nome, Anita!?!/ Sei tu tornata a vita (di nuovo)/ padre della mia vita?/ vorresti giocare con me/ come una volta?/ La vita passa in fretta,/ il mondo si sovverte/ i padri diventano figli/ non si fermerà mai "questa" ruota/ Vorrei poterti offrire/ lo zucchero filato/ vederti felice/ e averti ancora al mio fianco/ Solo dolcezze, e tante/ vorrei poterti dare/ proteggerti e amare/... per pareggiare i conti.

EMIGRANTI di Maria Agrippina Amantia

EMIGRANTI
Che toppi no culu, parti
e c'un purtusu no cori
stancu di sentiri i to figghi lamintari
na sta terra ca nun ti voli mantiniri
mancu se ti fai i caddi
ne manu e ni li pedi
sta terra china di suli
ca s'inni futti di lu tò suduri
sta terra ca tu a vò beni
come se forra tò matri ca ti fici
ca t'inni manna, nun ti duna paci
nun ti senti, nun ti ferma
ti lassa iri...
Sicilia, Sicilia,
uciava dintra lu me cori
milli cutedda, milli lami,
mentri u trenu ca curria
m'alluntanava d'inni tia
terra svinturata,
fatti dari na vasata
nun rispiru forti e longu
appena puozzu jiu ritornu.
maria agrippina amantia

martedì 20 gennaio 2015

AMICU...L'amicu fausu è comu l'ummira, nni veni appressu finu a quannu c'è 'u suli...

lunedì 19 gennaio 2015

PINZERU DDA' SIRA armando carruba


'U megghiu ancora havò véniri... ma si persi ppi strata :-) 

TESTAMENTU DI CARNIVALI

TESTAMENTU DI CARNIVALI

Lassu a varba a un scappuccinu
ca cci servi ppi scuparinu;
o pramenti a un manuvali
ca cci servi p'allattari.

Lassu i capiddi o varbirieddu
si ni fa un beddu pinzieddu.

Lassu a casa e lu tirrinu
(chissu si sa!) a nu parrinu.

Li vureddi a li massari
ci siervinu pi cordi i carricari

Lassu a méusa a Don Papé Aprili
sa bbagna no sali e cci vivi!

U cularinu a li viddani
si lu cuocinu cu i favi

Tutta a panza si la vò
ju la lassu a Don Ciaciò

Lassu i peri a Cicciu 'u Zoppu
ca camina sempri a croccu

Lassu u fichitu cu purmuni
a Turi u Niuru cicaluni
l'arrimina na patedda
e s'u vinni un sordu a fedda

Li cacati a li scarpari
ca cci siervinu pi 'ncirari

La curata sana sana
ju la lassu a la mammana.
Chisti aggenti su 'nzignati
sempri scippunu curati

Lassu a testa cu i corna tisi
a tutti i Pasquali ro paisi

E criati ci lassu i buttuna
i 'nfurraccinu e patruna;
o puramenti a Mastru Iacintu
si fa stasira u sucufintu.

Lassu i dienti all'esatturi
ca n'arrussica tutti l'uri

Lassu a lingua cu rraricuni
a qualchi avvucatu ciacciaruni

Lassu all'urtimu u strumientu
e sbirri ca fanu pignuramentu!

(da Giuseppe Bonafede (Zù Rusà) U DUTTURI PRUVULAZZU - Utopia edizioni RG pp 134-136

Lunedì 19 gennaio 2015

                                         SIRACUSA - teatro grecoLuni 19 jnnaru 2015

Ognunu ama la giustizia a casa d'àutri, no davanti a la sò casa

Ciascuno ama la giustizia per la casa degli altri, ma non davanti la sua casa.
(Gli ipocriti son sempre pronti a predicare bene, ma in realtà sono i primi a razzolare male)

domenica 18 gennaio 2015

PINZERU DDA' SIRA armando carruba

PINZERU DDA' SIRA:
Se 'n omu nun perdi 'a testa pp'amuri, nun havi testa Emoticon smile

CIARAMIDI di Maria Bugliarisi

CIARAMIRI
Piezzi ri cori
all'acqua e o viento
supra e casi antichi.
U tiempu ci scrivi
ca manu manca
mentri ca ritta
si fa a cruci.
Scrivi i nomi re picciriddi
ca nasciunu. Ri tutti.
E si fa a cruci
pi biniriciri a vita.
Certi voti na ciaramira si ciacca.
Nautra si lassa iri.
A storia è sempri a stissa.
Canciunu sulu i nomi
e i nummira re porti.©

Maria Bugliarisi
Foto di Giovanni Cicciarella

A VITA di Maria Bugliarisi

A VITA

A vita va e a vita veni
Co vientu co suli.
Che pinzieri. 
Camina 'nte strati 
a passu lientu
quannu u juornu
si veste a festa.
Curri furiusa
quannu c'è aria ri timpesta.
A vita è na caminata
ca si fa suli o 'ncumpagnia.
Ni porta ca sa manu
unni nasci u suli.
Unni sbatti l'unna.
Unni sa riri
e unni si cianci.
E unni si spera.


Maria Bugliarisi

PUETA di Petru Fudduni

PUETA di Petru Fudduni

Cardedda, si' pueta ammuntuvatu,
e la bona nutizia n'haju avutu;
senti stu dubbiu ca t'haju purtatu,
e sciogghimillu comu n'hai sciugghutu;
si mi lu sciogghi ti restu obbligatu,
e cunfessu ca si' pueta astutu:
lu vivu porta lu mortu abbrazzatu,
lu mortu va ciancennu ed è pasciutu.

CARDELLA

La ciaramedda è chissa: ti disputu;
un omu vivu pigghia appropriatu
un utru, e si l'abbrazza risulutu,
lu pasci ccu lu so propriu sciatu,
e lu mortu cci cianci ed è pasciutu;
lu dubbiu già l'haju dichiaratu;
pueti, ca sti termini hannu avutu,
iura ca pocu assai ci n'hanu statu.

PROPOSTA

Cu' lu dici ca è masculu lu ventu?
Cu' lu dici ca è fimmina la luna?
Pirchì a lu munnu vinniru lu stentu,
lu bisognu, la fami e li manciuna?
Qual'è dda cosa ca doppu un mumentu
muta, e diventa 'n'autra pirsuna?
Ju lu vogghiu di vui stu sintimentu
videmu a cu' cchiù chiaru mi lu duna.

RISPOSTA

Ha la forza di masculu lu ventu,
cancia comu li fimmini la luna;
ppi travagghiari cci voli lu stentu,
lu bisognu, la fami e li manciuna.
Eni lu' tempu ca doppu un mumentu,
muta, e diventa 'n'autra pirsuna.

Petru Fudduni

Domenica 18 gennaio 2015

Duminica 18 jnnaru 2015

Punenti e Libbici
tintu chidd'omu chi beni nni dici

Punenti nun è nenti,
ma si si 'ncagna, tutta ti vagna.

sabato 17 gennaio 2015

L'AMURI di Nino Martoglio - commentato da armando carruba

L'AMURI di Nino Martoglio

Tutti conosciamo questa poesia, postata e ripostata tante volte, desidero commentarla, dato che Nino Martoglio le sue poesie 'i pitta precisi precisi.
Partiamo dal fatto che all'inizio del secolo scorso, nun è ca tantu si puteva parrari di sesso in famiglia, o domandare pirchì, come dicono oggi, si hanno "la farfalle nello stomaco!" NOOO... quindi immaginiamo una ragazzina presa dall'amore prendersi di coraggio e domandare:

– Mamma, chi veni a diri 'nnamuratu?

A stu puntu, ipso fatto, la mamma da se medesima si domanda tre domande: CHI FU? CHE ACCADDE? SA CCHI SUCCESSIII ??? Ma facendo l'indifferente dice e non dice...

– ...Vôldiri... un omu ca si fa l'amuri.

E nun ha ditto nenti di nenti! Idda vuole sapere dell'amore oh binidittu San Pasquale protettore dei cornuti! e domanda a sua volta...

– E amuri chi vôldiri? –

Benigni è stato un grande a descrivere i DIECI COMANDAMENTI specie quel "Non commettere atti impuri" come da ragazzini ci raccomandavano e quindi la mamma ribatte...

... È un gran piccatu;
è 'na bugia di l'omu tradituri!

'A picciridda, ca havi i farfalli 'ntò stomacu... a morti subitania rispunni:

– Mamma... 'un è tantu giustu 'ssu dittatu...
ca tradimenti non nn'ha fattu, Turi!

Ferma papuri!!! Turiddu! Analizziamo ccu jè Turiddu... Turiddu per fare un esempio e' chiddu, ca mintemu a carusa dumanna a so matri il permesso di passiari a chiazza? la mamma dice NO ci dice che ci va con l'amica,, la mamma dice NO dice che l'accompagna Turiddu, la mamma dice SI eccu cu è Turiddu! il bravissimo ragazzo e ora... 'stu gran figghiu bip bip e sussurra..

– Turiddu?... E chi ti dissi, 'ssu sfurcatu?

Sfurcatu tradotto in lingua è "pendaglio da forca".. viditi come da bravo ragazzo si passa a pendaglio da forca!!! e la picciotta presa da quelle farfalle dice con enfasi e sentimento...

– Mi dissi... ca pri mia muria d'amuri!

Quannu è accussì ì cosi cchè cosi e i ciaramidi cchè casi si pò discutiri no?

– Ah, 'stu birbanti!... E tu, chi ci dicisti?...

– Nenti!... Lu taliai ccu l'occhi storti...

– E poi ? – Mi nni trasii tutta affruntàta!...

– Povira figghia mia! Bonu facisti!

E... lu cori? – Mi batti forti forti!...

– Chissu è l'amuri, figghia scialarata!

NOTA - Visto poi quannu c'è l'accordo c'è l'amuri e tuttu fila liscio senza bisogno di spiegazioni? (Nun ci fati casu 'a mia mancanza di chiffari fu) Bona jurnata!

IL SENSO DELLA SERA di Ester Avanzi


Triangoli
di vele lontane,
alberi
di barche vicine.
Tra me e loro... il mare
e la diafana luce della sera.
Tra la maglia e la pelle... il vento
col frivolo vibrar di voci.
Tra l'anima e la pelle ... l'arena:
rovente di grida al galoppo
e destrieri senza rotta.
Tra me e lo scoglio... un' accozzaglia d'acqua
che si spinge e si ritrae
fluttuando divertita.
Forse è qui, nello sciacquio vivace
e senza senso,
il senso della mia sera.
Ester Avanzi

venerdì 16 gennaio 2015

AMURI UCRONICO di Maria Agrippina Amantia

AMURI UCRONICU
i stiddi mi l'avevanu pridittu
nun ti fidari mai di iddu
u sai che maritatu, nun è rittu
c'avi famigghia è amuri malidittu
ma jiu curnuta e testa dura
ci cascajiu,
na li so vrazza l'amuri ci truvajiu
ma prestu prestu poi minn'addunajiu
ca sulu jiu davveru m'innamurajiu
Mi vasava e m'abbrazzava comu se m'adurava
ma lu so cori nun p'appartinieva
poi nu jiornu quannu si stancò
comu nun limiuni sprimutu mi lassò
li larmi de me occhi scinnierru cupiusi
a mme stissa mi parsiru pietusi
e menu mali ca tuttu chistu nun è veru
ca ti mannassi a fari ntridici daveru
sugnu nu spiritu libiru e m'inni vantu
a vita mia è, senza rimpiantu
nun appartiegnu a nuddu e nun mi scantu
se vuogghiu amuri, mu pigghiu
e poi lu lassu,
prima ca tu lu cori miu lu renni afflittu
jiu subitu di tia minn'arrassu
la libirtà è la me sula amanti
e idda si, u me cori l'avi tuttu quantu!
maria agrippina amantia

PAZZII D'AMURI di Maria Agrippina AmantiaPAZZII D'AMURI
Taliu lu mari carmu stamatina,
mentri ancora l'aria è frizzantina.
M'incamminu ora sula, sula,
sugnu cu tia, cu li me pinsera.
Ripensu sempri a li sceni di dda sira,
supra du lettu di rina liscia e fina.
Dda stanza senza mura nè misura,
ddu tettu chinu di stiddi e di muddura.
Dda luna ca facieva la ruffiana,
ogni tantu s'ammucciava e s'astutava.
Pensu a quantu voti mi vasasti
dda vucca tò, a tutti banni la passasti.
Mentri pensu, pari ca ti sentu,
i tò paroli duci mi livarru lu scantu.
Prufumatu era lu to sciatu,
la tò lingua sapia di meli ambratu.
Spugghiati tutti, li corpi addumati
ficimu di tuttu p'avilli astutati.
La matina vinni..lu suli spuntò,
tu mi dicisti: chi fu bellu amò!
maria agrippina amantia

STROGGHILINGUA


A ddì tempi arreri 'u Ruccuni
c'era un vecchiu, vicchiazzu, vicchiuni
chi cugghieva stincazzi e stincuni.
- Chi cugghiti, vicchiazzu, vicchiuni
'nta 'ssi timpi arreri 'u Ruccuni?
-Cogghiu stinchi, stincazzi, stincuni

A quei tempi dietro il Roccone
c'era un vecchio, vecchiaccio, vecchione,
che raccoglieva, troncacci e tronconi.
- Che raccogliete vecchiaccio, vecchione,
in queste balze dietro il Roccone?
- Raccolgo tronchi, troncacci, tronconi

17 gennaio Sant'Antonio Abate -


'U SANTU DD' 'ARMALI 'I CASA

Sant'Antoniu è macari 'u prutitturi d'armali 'i casa, tantu ca è stampatu vicinu a un purciduzzu 'o coddu.
'U 17 jnnaru 'a Chiesa binidici l'armali e i staddi mittennuli sutta 'a prutizioni 'i Sant'Antoniu.
'Sta tradizioni dda' binidizioni di l'armali (particulari i purcidduzzi) nun è liata 'o Santu, ma nasci 'ntò Mediuevu in terra todisca, quannu si usava ca ogni villaggiu addivava un purciduzzu da rialari 'o 'Spitali, unni davanu aiutu 'e malati i monaci 'i Sant'Antoniu. 
I purciduzzi eranu liberi liberi ppe' strati, e tutti ci davanu 'a manciari e nuddu mai e poi mai si pirmitteva di rubbarini unu, pirchì Sant'Antoniu s'avissi vinnicatu culpennulu ccu 'na malatìa, anzichè guarillu.
Secunnu 'na liggenna  'ntò Venetu, 'a notti ddo' 17 jnnaru, l'armali 'ntè staddi parrunu e i contadini nun hanu a sentiri manzinò ci capitanu malanovi!!!
A Milena, prov. Caltanissetta, 'a festa si fa in Austu, quannu ci ssù 'ntò paisi l'emigranti. Si ricogghiunu 'i "Prummissioni" in natura 'ntà tuttu 'u paisi ccu mule parate a feste, ccu brigghi, visazzi, selli novi e purtate 'u jornu dda' festa 'e porti dda' Chiesa.
Autru contributu vineva dda' vinnita ddo' "purciduzzu du Sant'Antoniu". L'armalu vineva lassatu libberu di nicu e crisciutu da tutta 'a pupulazioni ca 'u canusceva ppi 'n tagghiu c'aveva 'nt'aricchia.
'Sta tradizioni si persi 'ntò tempu... W S. ANTONIU prutitturi di l'armaleddi ! 


L


Venerdì 16 gennaio 2015Venniri 16 jnnaru 2015 San Marcellu I

Quannu cc'è la chiaga e cc'è l'unguentu
nun è tantu lu turmentu

giovedì 15 gennaio 2015

SPIRTIZZA DI LU CRIATURI di Anita Popolo

Meravigliosi versi della proff.ssa Anita Popolo


SPIRTIZZA DI LU CRIATURI

Si dici ca lu Diu di lu criatu
vosi nu iornu fari na spirtizza:
pigghiatu stranamenti di cuntintizza
dicisi di fari 'n omu ca pi fattizza
a nuddu iatru avissi assumigghiatu.
Rubbò du stiddi di lu firmamentu
e occhi addivintaru na mumentu;
peddi di mabbulanu, vucca 'ngannusa
ci desi a sta criatura sempri fistusa.
Ci misi 'ncori ranni 'ntra lu pettu
na vogghia di sapiri e di cuntari
ma si scurdò di farici giurari
ca fimmina una sula na va amari.
Priatu poi di tanta criatura
giuitta, ruci, rara e assangatuna
'nsapennu quali postu ci ava dari
calò l'occhi 'nterra pi taliari
e visti ca no menzu di lu mari
c'era na perla di biddizzi rari
la sula digna di putillu ospitari.
Allura lu chiamò di latu a latu
"amicu, teni 'nmenti stu dittatu:
la vita 'nterra è fatta di tristizza
di guai ti nni puoi fari na gran trizza
siccomu tu, però, mi sì cchiù caru
sarai 'mgignusu, priputenti e munzignaru
cu l'occhi di villutu scintillanti
che manu ne sacchetti pruvucanti
rispunni a cu ti capita d'incuntrari
"sicilianu sugnu e ti nì puoi priari"

PREGHIERA POPOLARE SICILIANA


O Maria sti pocu ciuri
l'offiremu a lu Signuri.
Nun su' comu miritati
ppi la vostra maistati:
Sunu rrosi sculuruti
lu bon cori arricipiti.
Nui 'nterra lu damu a vui,
e Vui  'ncelu li dati a nui.
'Ncelu cantanu li Santi,
e nui ccà rusarianti,
nui cantamu ccu vittoria,
o Maria l'eterna gloria;
e Maria ni l'ha prumisu
n'hati a dari 'u paradisu.
O Rigina 'ncurunata,
duci Virgini Maria,
e vi sia raccumannata
chista povira arma mia.
O grann'Ancilu di Diu,
tu chi si' cumpagnu miu
veni ajutami stanotti
chi 'un mora 'i mala morti. 

Qua e la per la SICILIA - Licata (Agrigento)

                                          LICATA piazza Progresso
                                          Licata porto
Il territorio comunale, che si estende per 24 km lungo la costa meridionale della Sicilia è prevalentemente pianeggiante, con alcuni modesti rilievi collinari. In generale può dirsi che la morfologia è fortemente caratterizzata dalla presenza del fiume Salso che ha dato origine ad una pianura alluvionale detta la Piana.
Il centro abitato è posizionato al limite occidentale del Golfo di Gela, ed è disposto a ridosso di una collina detta la Montagna, (monte eknomo).
Il Salso sfocia nel mare di Licata con un estuario che divide quasi a metà l'area urbana. Licata è divisa ad est dal comune di Butera dal torrente Cantigaglione, che sfocia in località Punta Due Rocche.


LA QUAGGHIA
La quagghia si si vidi assicutata,
vi alza l'ali tutta tramurtusa;
quannu si vidi 'na pocu arrassata,
l'ali si cala poi tutta amurusa.
Ccussì é la donna quannu tantu è amata,
ca cchiù l'amati cchiù fa la sdignusa,
canuscennu ca è poi sdisamata,
veni d'appressu e diventa amurusa.
Vigo Raccolta Amplissima

PRUPOSTA SDISINTERESSATA di Giuseppe Denaro


PRUPOSTA SDISINTIRISSATA
Una signura bedda e giniali
purtava 'nvrazza lu sò nicareddu,
'na criatura assai celestiali,
occhi azzurri, rizzutu, un angileddu.
Di frunti a tali quadru ecceziunali,
dissi a la matri un omu affruntuseddu:
- Sì ju ci mettu li materiali
lei mi lu fa' un figghiuzzu accussì beddu?
Turneddu (Peppino Denaro)

Giovedì 15 gennaio 2015

Jovi 15 jnnaru 2015 San Mauru
Quannu lu cani l'ossu s'ha manciari,
havi a vidiri si lu pò cacari.

mercoledì 14 gennaio 2015

Mercoledì 14 gennaio 2015

Mercuri 14 jnnaru 2015
Non affidari pécuri a lu lupu
Non affidare le pecore al lupo
(Prima di fidarti di qualcuno, considerane l'affidabilità)

martedì 13 gennaio 2015

Martedì 13 gennaio 2015Marti 13 jnnaru 2015
La cosa 'mpruvvisata, è sempri 'a cchiù gradita

PROVERBIO

Bona jurnata a tutti! Diceva a bonarma i me' patri, quannu nuautri prigiuneri (figghi) schirzavumu cche' "Cosi 'i Diu" - SCHERZA CCHE' FANTI E LASSA STARI 'I SANTI!"
Dici: chi fu? chi successi? chi accadde? Nenti!!! Arsira m'haju vistu Scherzi a parte su canali cincu e 'u scherzu fattu a Paolu Brosiu nun m'ha calatu mancu ccu' 'n bicchieri d'acqua. Ci hanno fatto cridiri di parrari ccu Papa Francesco e iddu ci cridìu comu c'avissi cridutu cu je' gghiè... Ma 'a fini nun sapevunu cchiù comu dirici ca era scherzu... - pirchè chistu, fattu a unu ca fa l'erca e la mecca etc. parrari cco' papa nun sacciu si mi spieco o mi rennu infelice!!!
Conclusioni: Paolo Brosio ha statu un signore... 'u capìu e ci dissi sulu ca su era nu scherzu comu effettivamenti era, cugghitivi i pupi e muti muti jtavinni dda' me' casa...
E' propriu veru: si scherza cche fanti ma i Santi s'hanu lassari stari.
Bona jurnata!

SICILIA di Maria Agrippina Amantia
SICILIA MIA
Chistu è lu cantu miu chinu d'amuri,
ppi la me terra sempri china e suli.
Pi chista terra circuntata di lu mari
ca notte e jiornu a vasa e s'a pussedi.
Tu nu sai nenti di li so culuri,
de so muntagni virdi, e de sò sciuri.
Di li zagari e di li so jiardini,
de limiuna, di l'aranci e ficurinni.
Nun sai di la sò forma triangulari,
di ogni latu ch'è particulari.
De voti talii e ci su sulu scugghieri,
petri puntuti comu li pugnali.
Poi t'alluntani sulu na t'anticchia
e rapi la ucca ppi la meravigghia.
Vidi distisi ranni di la rina,
de voti jianca e de voti a pitrina.
De so ricchizzi ora ti vogghiu parrari,
di lu frumento di racina e pumadori.
Di mennuli, fastuchi e di l'alivi,
di li cakì, pipuzzi e mulinciani.
Di l'erbi virdi ca crisciunu spuntanij,
di finucchieddi, amaredduzzi e agiri.
Cardedda, sinapedda e borsa di pasturi,
mangiati maritati ti fannu arricriari.
Di li so città ni putemu parrari,
ricchi di monumenti e opiri rari.
Casteddi, villi e palazzi riali,
tistimunianzi di civiltà ancistrali.
Sunnu accussì assai li so vanti,
nun m'abbastassi lu spaziu c'haiu davanti.
Ni la me terra sempri è primavera,
russa e gialla è la sò bannera.
Russu comu lu focu di lu so vulcanu
giallu comu lu nostru granu saracenu.
SICILIA è lu nomi ca si porta,
china d'onuri e nun è mai morta.
maria agrippina amantia

lunedì 12 gennaio 2015

Ogni tanto riavvolgi il nastro, ricorda il tuo passato, il tuo vissuto, chi eri e con chi hai camminato. Ti farà bene.

PINIARI - Vigo raccolta amplissima

PINIARI

Lu pumu quannu è fattu nun ha arduri
l’amuri senza stentu ‘un trova locu.
Ci voli stentu, ci voli suduri,
ci voli acqua a stutari ‘stu focu;
guarda quantu si pati ppi l’amuri
scunci la carni mia ‘ntra friddu e focu:
tannu si po’ chiamari veru amuri,
quannu si stenta e si pinia un pocu

Vigo raccolta amplissimaSARAUSANA JE' EBBIVA SANTA LUCIA filmato di Orazio Pistorio


Ad un mese di distanza dalla festa tutta siracusana di Santa Lucia, un meraviglioso video di 30 minuti circa, realizzato da Orazio Pistorio - figlio di Mario Pistorio indimenticato attore aretuseo - .

L'uscita dalla Cattedrale delle reliquie e della Santa, un video che tocca tutte le corde della siracusanità.

Lunedì 12 gennaio 2015

Luni 12 jnnaru 2015 San Bernardo da Corleone

Metti grassura, e non priari Santi.
Metti il concime, e non limitarti a pregare i Santi.

SAN BERNARDO DA CORLEONE
Il suo vero nome era Filippo. Nacque a Palermo, terzo di sei figli. La sua giovinezza fu turbolenta, vissuta in un ambiente di soldati mercenari agli ordini della Spagna. Un giorno durante una rissa, ferì a morte un compagno un certo Vito Canino e cercò rifugio in un monastero. Fu questo l'inizio di una profonda trasformazione. Nel 1623 chiese di essere ammesso tra i cappuccini di Caltanissetta come fratello laico, e scoprì lo spirito di umiltà, di obbedienza e di penitenza.

Iniziato il processo di canonizzazione nel 1673, venne dichiarato beato solo il secolo successivo, nel 1768 da Clemente XIII e infine proclamato santo nel 2001.

Secondo una leggenda, durante il soggiorno a Bivona molti frati furono colpiti da un'epidemia di influenza. Quando anche Bernardo, che in quel momento rivestiva l'ufficio di infermiere, si ammalò riducendosi in fin di vita, staccò dal tabernacolo della chiesa la statuetta di san Francesco e la infilò nella manica del saio, rivolgendosi al santo con le seguenti parole:
« Serafico padre, tu lo sai che i tuoi frati di Bivona sono ammalati... chi si prenderà cura di essi? Ti avverto che non uscirai di qui se non quando mi avrai guarito »
Il giorno successivo, Bernardò tornò in salute e poté riprendere l'assistenza ai confratelli.
Sempre a Bivona, a Bernardo un crocifisso avrebbe parlato dicendogli: "Non cercare tanti libri, ti bastano le mie piaghe per leggere e meditare". Dopo quest'episodio il frate rinunciò al desiderio di imparare a leggere.

domenica 11 gennaio 2015

QUANDO UN AMORE FINISCE di Suor Teresa Fichera da TUTTI I COLORI DELL'ANIMA

QUANDO UN AMORE FINISCE

Un amore che finisce
è una stella che si spegne
è ferita sanguinante
dolore lancinante.

Veloci le lacrime
scorrono sul viso
mentre i palpiti del cuore
battono al gong del dolore

La notte si fa giorno
ed il giorno è come notte
la scansione delle ore
non ha più alcun valore
perchè nessuna novità
alle porte dell'anima busserà.

(da TUTTI I COLORI DELL'ANIMA di Suor Teresa Fichera)

Domenica 11 Gennaio 2015

Duminica 11 JNNARU 2015
'U focu di lu 'nfernu nun è focu,
cch'è di tanti 'mmisturi mmisturatu:
Vò sapiri qual'è lu veru focu?
L'omu chi di li donna è 'nnamuratu.

sabato 10 gennaio 2015

Un giro per Siracusa - PIAZZA PANCALI - Armando Carruba

Al termine di Corso Umberto I si trova il ponte umbertino, e attraversandolo si entra in Ortigia, dove un tempo era una splendida porta spagnola che oggi si può ammirare in vecchie foto.
Questa porta è stata demolita nel 1892 e lo stemma marmoreo che sormontava l'arco con la corona reale è custodito presso il museo.
Il ponte umbertino ha da sempre affascinato i bambini che sovente si fermavano a guardare il mare attraverso le feritoie.
Quando scende la sera se dal ponte guardate il mare verso il porto grande, noterete senz'altro la luna giocare a nascondino con le onde che con dolcezza cullano le imbarcazioni ormeggiate.
Piazza Pancali prende il nome da Emanuele Francica, barone di Pancali (1783 - 1868) uomo integerrimo, patriota liberale, iniziato alla massoneria fu scelto a capo dei giovani liberali siracusani per la sua scaltrezza nell'occultare i movimenti dei cospiratori.
Fu sindaco di Siracusa nel 1837.
In questa piazza si può ammirare il primo tempio greco costruito a Siracusa, quello d'Apollo, una costruzione risalente al 565 a.C. di stile dorico con sei colonne frontali e diciassette laterali.
Sul terzo gradino dalla parte orientale, appare incisa una epigrafe da cui si deduce che il tempio sia stato dedicato ad Apollo.
Il Privitera, lo dice dedicato anche ad Artemide cacciatrice, ed anche questo è accettabile poiché i culti di Apollo e Artemide erano spesso associati.
A piazza Pancali numerosi nidificano i passeri e se per un istante chiudi gli occhi, con la fantasia si rivede quel meraviglioso Caffè della Posta e i barcaioli che traghettavano i burgarioti e i chioschi che vendevano quelle bibite colorate o l'acqua seltz.
A Catania questi chioschi sono ritornati di moda addirittura a piazza Umberto a CT se ne trova uno del 1800.
Ma i nostri a Piazza Pancali non scherzavano affatto, negli anni cinquanta producevano tante bibite multicolori e dissetanti, e tante caramelle dei poveri: i bomboloni.
Pippo Lantieri, gestore all'epoca di un bel chiosco ne faceva di bomboloni, lui era buono come i bomboloni che produceva ed è ricordato dai siracusani di una certa età come l'uomo della pace giacchè finchè visse portò questo meraviglioso messaggio d'amore in giro per il mondo ai potenti di quegl'anni.