domenica 28 maggio 2017

COSI ìI DIU'I COSI 'I DIU
accussì prijaumu 'na vota
O Maria sti pocu ciuri
l'offiremu a lu Signuri.
Nun su' comu miritati
ppi la vostra maistati:
Sunu rrosi sculuruti
lu bon cori arricipiti.
Nui 'nterra lu damu a vui,
e Vui 'ncelu li dati a nui.
'Ncelu cantanu li Santi,
e nui ccà rusarianti,
nui cantamu ccu vittoria,
o Maria l'eterna gloria;
e Maria ni l'ha prumisu
n'hati a dari 'u paradisu.
O Rigina 'ncurunata,
duci Virgini Maria,
e vi sia raccumannata
chista povira arma mia.
O grann'Ancilu di Diu,
tu chi si' cumpagnu miu
veni ajutami stanotti
chi 'un mora 'i mala morti.

Nessun commento: