martedì 24 ottobre 2017

VURZA di Vigo - raccolta amplissima -


VURZA

Nui picciutteddi chi jemu a la scola
chi tutti dui liggemu 'na scittura,
c'è lu tò lettu ch'è senza linzola,
e lu me' lettu senza cuvirtura;
'ntrà la tò casa 'un c'è tettu, nè mura,
e la me' casa è comu fussi fora;
e la tò vurza sciusciala ca vola,
la mia senza sciusciarla vola sula

Vigo - Raccolta amplissima

Nessun commento: