martedì 26 aprile 2016

AH L'AMURI Armando Carruba


AH L'AMURI
'A fimmina amicu e dda' cosa
tutta festa 'ntò cori e pinzeru
ti culura lu munnu tuttu rosa
e vidi jancu macari lu scuru

Perdi 'a testa e ssì fiduciusu
pirchì pari santa casta e pia
mentri 'ntò ciriveddu timpistusu
c'è sempri tradimentu e cìè bucia

N'haju avutu prova da Maria
ca mi diceva appassiunatamenti
"Se mi lassi finuta è ppi mia
mi jettu su dall'altu di la Sibbia"...

Inveci mi chiantò, nun dissi nenti
e ancora  moru 'i nustalgia!

Nessun commento: