domenica 30 aprile 2017

ACCUSSI' E' di Armando Carruba

ACCUSSI' E' (?)
ppi ridiri
'Nu duttureddu visitannu Rosa,
s'addunò subbitu ca c'era cosa
e o' maritu ca era di latu
dissi chianu chianu e mutu mutu:
-"So' mogghi è 'n statu 'nteressanti!
ci fazzu i mei rallegramenti!"
-"Ma chi mi sta dicennu caru dutturi?
attentu haju statu, comu succedi?"
Lu dutturi si truvò scuncintratu
e ci dissi ricugghiennu 'u ciatu:
- "E' comu 'u traficu cittadinu,
nun fai 'ncidenti ma un cretinu


si metti 'ntò mezzo a circulari,
senza pigghiari mai precauzioni
e veni a sapiri sull'istanti
to' mogghi è 'n statu interessanti!"

Armando Carruba

Nessun commento: