martedì 4 aprile 2017

LASAGNEDDI CU L'AGGHIA CRUDA - manciari sicilianu -


                                               CUNZA 'A TAULA CA C'HA CALAMU !


LASAGNEDDI CU L'AGGHIA CRUDA

Priparativi 'nu beddu tianu di salsa 'i pumaroru tinuta supra lu focu pi un quartu d'ura. Dintra un murtaru pistati tri o quattru spicchia d'agghia e mezzu pipiruncinu russu. Junciti salsa e pistu e 'mmiscatici puru un mazziteddu di pitrusinu sminuzzatu. 
Dintra 'na pignata, sparti, faciti cociri li lasagneddi e, appena cotti, priparati lu mmiscu e saliatici supra lu picurinu vecchiu

FETTUCCINE ALL'AGLIO CRUDO

Ingredienti:
* salsa di pomodoro
* 3 spicchi d'aglio
* 1/2 peperoncino rosso
* prezzemolo
* 700 gr di fettuccine
* pecorino

Preparate una normale salsa di pomodoro, che farete cuocere soltanto per un quarto d'ora. Pestate in un mortaio tre spicchi d'aglio e mezzo peperoncino rosso. Unite il pesto alla salsa, che completerete con prezzemolo tritato. Lessate 700 grammi di fettuccine che condirete con la salsa e con abbondante pecorino grattuggiato.

Nessun commento: