sabato 11 novembre 2017

LU CANI, E LU PASTURI di Giuseppe Marraffino

LU CANI, E LU PASTURI
Un cani vitti supra 'na buffetta
un gran pezzu di carni, e dissi allura:
panza mia fatti saccu, sarrai dura
sta notti, quannu ogn'unu s'arrizzetta
pacianza fami, nun avemu fretta,
dda carni sarà mia tutta addrittura,
ju mi la mancirò, ma quannu scura.
S'ammuccia intantu, e ddà la notti aspetta,
ma lu patruni rpima di scurari
lu vitti, ed avìa corpa senza fini
si prestu prestu non sapia scappari.
Amicu cci ssu Cani malantrini,
s'hai bona carni, sappila guardari,
la casa granni inchila di spini
Giuseppe Marraffino

Nessun commento: