venerdì 10 novembre 2017

VIVA 'U VINU

VIVA LU VINU
Vinu vecchiu e ogghiu novu
Vinu, cavaddu e mugghieri
nun s'avabtanu vulinteri
Voi sdivacari tutta la cannata
Carduni amaru e favuzza caliata
Lu viviri misuratu, fa l'omu assinnatu
Vòi stari di saluti sempri chinu?
pinnuli di cucina e sciroppu di cantina
lu vinu di sapuri, lu pani a lu culuri
Lu vinu cunforta l'arma
Lu vinu è lu latti di li vecchi
Lu vinu fa figura:
fa nesciri l'omu di la sipurtura
Megghiu vinu feli, chi acqua meli
Omu di vinu e fimmina di vogghia,
tinta dda casa chi si nni cummogghia
Timpirateddu ti vivi lu vinu
ca ti manteni lu stomacu 'n tonu
'Mbriàcati di vinu bonu e lassa ca cadi

Nessun commento: