mercoledì 10 gennaio 2018

'NA VOTA C'ERA L'OMBRELLAIO - Armando Carruba -

L'OMBRELLAIO
Mu riordu comu fussi comu ora, passava ddo' puzzu 'ngigneri jennu ppa' via Tripoli, umbrelli! umbrelli! aggiustu umbrelli!!! Era l'ombrellaio, misteri ca scumparìu ammuccatu dallo sviluppo ca tuttu mancia! Forsi forsi l'ultimi 'sciuti i fici 'ntà l'anni '70 quannu ancora nun si jttava nenti mancu l'ultimu 'i l'annu ddo' balcuni, erumu tutti ppi sparagnari macari ccu l'innustria ca beni o mali dava travagghiu e picciuli.
All'epuca tuttu era custoditu ccu cura ed era d'obbligu, quannu si spasciava un attrezzu, 'na seggia o autru, di non accattari subitu nautra nova ma circari di ripararla e 'stu fattu pirmitteva tanti artigiani d'aggiustari 'sti cosi: scarpari, custureri, siggiari, umbrellai.
L'umbrellaru, era specializzatu, 'nt'aggiustari umbrelli c'avevunu cedutu 'o ventu i tramuntana. Rattuppava 'a tila, canciava i stecchi che si strafurmavunu e aggiustava 'u manicu; accussì l'umbrellu era megghiu ca novu! I ferri ddo' misteri, sabbati 'ntà 'na cassetta, erunu pinze, stecche di ricambio, pezzi di tila, filu 'i ferru, spagu, ugghi 'i diversa misura e quantu necessariu ppi dari funzionalità a qualchi ombrellu malannatu. 
Certu ca l'ombrellaio faceva mala vita se si pensa che i so' clienti erano in parti genti che non si putevanu pirmettiri d'accattari un ombrello novu spirannu ca 'u mastru facissi u miraculu!
Un personaggiu, comu tanti, che scandivanu ccu cori i mali jurnati 'i acqua!

Nessun commento: