martedì 20 febbraio 2018

SCIARRA PPI 'SSIRI CAPITALI DDA' SICILIA


SCIARRA PPI ‘SSIRI CAPITALI DDA’ SICILIA
Stu cuntu ni cunta cosa successi quattru seculi fa in Sicilia. A ddu’ tempu a citati ‘i Missina, ppi ‘ssiri ‘a porta di st’isula era addivintata un centru unni ‘u accatta e vinni era impurtanti e pirchissu i missinisi eranu cunvinti  ca Missina puteva essiri a capitali dda’ Sicilia. Nun si sapi ccu’ pricisioni zoccu potti capitari, fattu sta ca alcuni nobili missinisi, decisero di passari all’azioni e, muti muti, mannarunu ambasciatori e messaggeri ‘o re di Spagna pirchì fussi pigghiata sta decisioni a favuri i Missina. Sta cosa, naturalmenti, aveva restari segreta, ma comu spissu capita ‘ntà sti casi, arristò il segreto d Pulicinedda, qualcunu sciusciò ‘na parola e i palermitani seppiru uno di tutto! Potemu immaginari quali fu ‘a reazioni dde’ palermitani ‘ntò séntiri ca i missinisi vulevunu fari chista infamità. Palermu, ai tempi dell’arabi era sede emiratu, appoi con i Normanni era addivintata casa do’ re; ccu Federicu II, addinvitò imperiali e ora con la richiesta missinisa, avissi dovutu perdiri d’essiri capitali del regnu di Sicilia e addivintari una semplici  pruvincia…  A cosa nun quadrava, era ‘na tagghiatina di facci, nun puteva passari liscia… Ppe’ strati ‘i Palermu  ‘a genti parrava chiddu ca s’aveva a fari, comu ‘o solitu qualcunu, cchè brigghi sciugghiute, pinzò di lavari l’offisa cco’ sancu, qualchi autru, inveci,  era ppi na vinnitta fina ca colpisse i missinesi nel propro intimu. Ppi furtuna passò ‘sta secunna ipotesi, macari pirchì ritenuta cchiù crudeli e spietata. E dopo qualchi jornu, na para di palermitani, ‘i notti, armti ‘i marteddu e scapeddu, jerunu a Missina ppi vinnicari l’offisa. Arrivati, jeru subitu versu unu dei monumenti cchiù impurtanti dda’ citati: ‘a statua di Nettunu, il dio ddò mari,  rappresentatu ca teni ‘ntà manu sinistra ‘u tridenti mentre ‘ntà destra, con i jirita stinnute, t’’mpara a strata ddo’ mari, signu ca rappresenta ca Missina è citati marinara! I palermitani c’avevunu priparati tutti cosi, misunu manu a marteddi e scappelli e, ccu cura, rumperu  ‘i jirita anulari, mediu e pollici dda’  statua. Si po’ immaginari l’indumani, quali fu a reazioni dde’ missinisi taliannu a statua ddo’ dio ddo’ mari, cche’ jirita dda’ manu ritta tagghiate, eccetto l’indice e il mignolo, lassati significatamenti a vista. Nun c’erunu dubbi, ‘u diu ddo’ mari, un pileri, rittu … faceva ‘i corna a ccu passava davanti! I missinisi ‘ntò taliari sta cosa ci vugghieva ‘u sancu e ‘n tempu nenti ficiru abbirsari ‘a statua ca turnò megghiu di prima… Ma l’offisa? Chidda nun si puteva abbirsari, era ‘nt’arma di tutti i missinisi comu un piccatu granni. I corna nun putevanu passari, si doveva fari qualchi cosa, si ci doveva dari ‘na risposta ai palermitani. E, fu accussì, ca di notti, proprio comu avevanu fattu i palermitani, na para di picciotti missinisi, macari iddi armati di marteddu e scapeddu, jeru a Palermu ccu l’intenzioni di vinnicari l’offisa ricevuta! In piazza Pretoria, a Palermo, c’è na gran bedda funtana decurata cu tante statue rappresentanti divinità, i palermitani ‘a chiamanu ‘a funtana dda’ vriogna, pirchì i statui su raffiurati nuri. Quannu i missinisi arrivaru a Palermu, mancu a dillu si nni jery a Piazza Pretoria, nisceru marteddi e scappeddi e rumperu tutti i naschi dde’ statui dda’ funtana e ssi nni jeru. Fiuramuci quannu i palermitani s’addunaru di stu fattu!!! Nun c’era mancu ‘na statua cco’ nasu!  Ppe’ strati di Palermu nun si parrava d’autru, a collira era auta auta e già tanti picciotti vulevanu jiri a Missina, ma ppi furtuna a cosa si risulvìu pacificamenti in quantu Missina nun addivintò a capitali da’ Sicilia, mentre Palermo fu capitali cche’ naschi dda’ funtana tutti rutti ppi tantu e tantu tempu (Difatti ‘a funtana fu abbirsata dopu tantu tempu).

Stretta ‘a fogghia larga a via diciti a vostra ca dissi la mia…

Nessun commento: