lunedì 30 aprile 2018

PARRARI PICCAPARRARI PICCA
Cu' parra si cunfessa
e cu' fa debiti paja
'A vucca è traditura di lu cori 
L'omu ca parra assai nun dici nenti
oppuru...
L'omu chi parra assai 'un è sapienti
Parrari picca e véstiri di pannu
nun hanu fattu mai dannu
Passu longu e vucca curta
Cu' parrò picca mai si pintìu
Parrari picca scutari assai!

Nessun commento: