venerdì 11 maggio 2018

FILASTROCCAPERI D'ARANCIU
Peri d'aranciu comu ti piddisti
pi li mali cunsigghieri!
Ierutu duci e jauru ti facisti
ca ti mancau l'acqua di lu peri.
Ierutu 'n giardinu di tutti billizzi
ci passaunu cunti e cavalieri,
uora sciumi i currenti ti facisti
cu passa e spassa si lava i peri

Nessun commento: