giovedì 3 maggio 2018

LU CAVADDU Giuseppe Marraffino

LU CAVADDU

C`era un cavaddu di beddi fattizzi
baiu di pilatura, e avia un gran passu,
era l`invidia pri li soi biddizzi,
e quann`iddu niscia facìa fracassu.
Lu so patruni ci facia carizzi,
lu vulia beni, e l`avia fattu grassu
ma `ntra lu megghiu di li valintizzi
nna coscia si spizzau `ntra un malu passu. 
D`iddu ogni musca si `mpussessa allura,
ogni sceccu chiù vili lu rimpetta,
ricivi cauci, e muzzicuni ogn`ura
cu lu stimava, la sò morti aspetta.
O quantu ddu proverbiu m`innamura:
All`arvulu cadutu, accetta, accetta.

Giuseppe Marraffino

Nessun commento: