martedì 13 marzo 2018

'U JADDU D'ORU - Armando Carruba

LU JADDU D’ORU
Lassatimi in paci cari amici
ca leggiri nun vogghiu 'sti minkiati
'a puisia è na cosa seria:
si leggi e 'a menti s'arricria.
Pueti ca si stanu sempri muti
ssu chiddi ca sunu tantu liggiuti
ccu 'nveci ssì vanta cca' sso' vucca
è sceccu ccà tistera ccu c'ammucca!
Unn'è ca vai à tia nicuzza
ccu tuttu 'stu fumu e pruvulazzu
ppi 'ssiri 'ntè pueti ammuntuata
bedda, ancora n'ha fari di strata
Olè zi zà ha vinciutu 'u premiu!
Ma comu accussì? Nun c'è criteriu!
lu jaddu è d'oru l'ovu d'argentu
e l'ignuranza nun trova abbentu.
Armando Carruba

Nessun commento: