domenica 24 marzo 2013

PRIJERA

‘U PATRINNOSTRU DDU’ CARRITTERI

Ogni bona mugghieri di carritteri si suseva quannu ‘u maritu ‘mpajava, ci dava ‘a truscia e ‘na buttigghia ‘i vinu, e cci ricurdava di diri ‘a prijera ‘i San Giulianu:“Ti raccumannu maritu miu,
bon cristianu,
si vo’ junciri sanu,
‘u patrinnostru a San Giulianu.”

San Giulianu ‘u ‘Spitaleri (9 jnnaru) santu prutitturi di ogni viaggiaturi, chiddu chi ‘i porta ‘n sarvamentu.

San Giulianu ‘nta l’àuti munti,
varda li passi e poi li cunti;
tu ti vardasti l’acqua e la via,
vàrdami a mia e ‘a me’ cumpagnia

Nessun commento: