domenica 18 giugno 2017

CUNTU SICILIANU

'U JABBU 'CCOGGHI
- 'U jabbu 'ccogghi e 'a jastima no! - diceva un poviru viddanu 'o cunfissuri chi 'u strapazzava pirchì santiava 'o spissu.
- Pi ogni jastina, mastru Lunardu, un patrinnostru e 'na lira 'a ghiesa.
E 'u patri cunfissuri già cuntava i liri ca mastru Lunardu cci avissi purtatu... "Cà 'a jastima cci 'ccogghi, sì!... Autru cchi no!... cci 'ccogghi 'nta sacchetta!::: Videmu quannu torna a cunfissarisi!?...
Ma a duminica seguenti mastru Lunardu nun cumparìu. 'U parrinu chi diceva 'a missa si vutava ppi diri "Dòmini sabiscu" e mastru Lunardu nun cumpareva... "'A jastima 'ccogghi!.." pinsò "cci 'ccogghi a mastru Lunardu ... cu' sa quanti pezzi a lira a lira!..."
E mastru Lunardu nun cumpariu.
"Domini sabiscu" diceva 'o spissu 'u parrinu vutànnusi a taliari... ma visti ca tutti i divoti érunu cchi corna!?...
- Gesù, Gesù... tutti 'sti corna i me' parrucchiani?... Màncunu sulu chiddi di mastru Lunardu!...
"Dòmini sabiscu" si vutava a diri; e sempri corna, corna, corna... "Tutti cchi corna i me' divoti 'sta jurnata?!..."
Quannu ivu ppi nésciri dda' ghiesa, 'u parrinu si 'ntisi 'n testa un gran paru 'i corna (puru iddu!) cchiù longhi di chiddi dde' so' divoti.
"E d'unni avvinni chistu?... d'unni fu?... si dumannava, tuccannusi a frunti... 'a testa i latu a latu.
'Ntò mentri, girava dda' canonica mastru Lunardu e, vidennu 'u parrinu chi si tuccava 'a frunti tuttu cunfunnutu, si vutò e ci dissi:
- Patri parrinu... 'u jabbu 'ccogghi e 'a jastima no!

Nessun commento: