mercoledì 14 giugno 2017

PINZERI di Armando Carruba

PINZERI

Lu tempu
si zittìu dda' sira
'nto me' cori.
Tutta 'na vita,
passu dopu passu,
pp'accucchiari
muddichi d'amuri.
'N pani granni
fattu 'n casa
'mpastatu ca surura
'i me' patri,
chinu d'amuri, 'i me' matri
e dde' me' soru:
ciauru 'u famigghia.
Lu cori si zittìu dda' sira
comu...
ppi me' frati, me' matri, me' patri.
E sugnu ancora cca'
comu tannu;
quannu tu 'a suruzza
mi dicisti:
Nun chianciri 'o frati,
'n omu nun chianci,
'u duluri è 'nto cori.
Ragiuni avevutu
'u duluri è 'nto cori.
E talìu 'u mari, 'u celu,
li casi vecchi ddo' molu S. Antoniu
sunnannu...
chiddu ca nun c'è cchiù.

Armando CarrubaNessun commento: