domenica 18 giugno 2017

TIRITERA - popolare -
TIRITERA
E 'ntrì, e 'ntrì, e 'ntrì,
un sanaru e du' tarì;
du' tarì cull'ali janchi,
sceccu e patruni sunu stanchi;
hannu purtatu 'na fica e 'na nuci:
nni facemu 'a ucca duci;
hannu purtatu un paru di corna
raccamati di 'na donna.
'A donna javi setti biddizzi,
ti 'ncatina chi so' trizzi,
ti 'mbriaca senza vinu,
non ci po' patri parrinu.
Patri parrinu dici la missa,
si la senti la batissa.
Matri batissa 'nfurna e sfurna
di chi scura a quannu agghiorna;
poi veni 'u saristanu
e cci resta 'a corda a manu.
Saristanu, saristaneddu,
senza corda è vicchiareddu;
senza corda non sunau
e 'a varba si pilau.
(POPOLARE)

Nessun commento: