lunedì 26 giugno 2017

'U GILATARU di Armando Carruba

'U GILATARU
Quannu vineva 'a 'stati
precisu...
comu 'u 'rrologgiu ddà stazioni, 
spuntava
ddo' pizzu 'i cantunera
'u gilataru...
Citro, turrune, cicculatti !
E i picciriddi
stavunu zitti e muti
aspittannu ddu conu
c'avissi rialatu
'n jocu 'i focu
'i filicità!
Armando Carruba

Nessun commento: