lunedì 9 maggio 2016

SANTA LUCIUZZA BEDDA di Armando Carruba

Santa Luciuzza bedda –

'A fami a Sarausa 'ranni era
Santa Lucia chistu 'u sapeva
e ppi suddisfari 'a pupulazioni
fici arrivari granu cc''n papuri

Milliseicentuquarantasei
chista è 'a data signuri mei
quannu 'u viscuvu 'n Cattidrali
arriccugghìu tutti 'i fidili

E prjiavanu a Santa Lucia
ccu firvuri ca l'armuzza sintìa
quannu 'na quagghia 'ntà ddà cunfusioni
'ntò viscuvu si pusò 'e sò pedi

'Na vuci 'ntò frattempu ca dicia
'ntò portu c'è granu viva Lucia!
Curreru tutti pari ppi la fami
finìu 'u populu di suffriri

Ppi 'sta ragiuni 'ntò misi di maju
oltri 'na festa ora ti lu dicu
palummi abbolanu 'nti la chiazza
a prima duminica ed è festa!

Armando Carruba


Nessun commento: