lunedì 30 maggio 2016

SFIDA POETICA del XVII secolo

Sfida poetica svoltasi a Mineo nel XVII secolo tra poeti locali e Nino La Fata. Un poeta chiese a Nino:

Cu' dici ca è masculu lu ventu,
cu' dici ca è fimmina la luna.
Pirchì a lu munnu vinniru lu stentu,
lu bisognu, la fami e li manciuna?
Qual è dda cosa ca doppu un mumentu
muta e diventa nautra pirsuna?
Ju lu vogghiu di vui 'stu sintimentu.
Videmu la risposta ca mi duna

(rispunnìu Ninu La Fata)

Ha la forza di masculu lu ventu,
cancia comu li fimmini la luna;
pi travagghiari ci voli lu stentu,
lu bisognu la fami e li manciuna.
Ed è lu tempu ca doppu un mumentu
muta e addiventa nautra pirsuna.
Ti l'aju dittu lu me' sintimentu; 
faciti li pruposti ad una ad una.

Nessun commento: