mercoledì 25 maggio 2016

SITI D'AMURI di Armando Carruba
Ventu ca ciusci stasira
'nté me' pinzeri
dicci a 'sta luna stranera
di fari lustru 'ntà 'sta notti amara.
Ju vulissi a tia a lu me' latu
ppì séntiri 'u to' cori
e lu to' ciatu
e jiri ccu tia, bedda,
cc''n surrisu
assapurari 'u duci paradisu.
Ventu ssi tu nun ci vo' jiri
o 'a luna è traditura
ju ti capisciu menza parola
scummogghia allura i me' pinzeri
e portili luntanu lassami jiri
quantu mi scordu
li so' vasuna
e lu so' cori ch'era facciolu.

Armando Carruba (25/5/2016)


Nessun commento: