venerdì 9 dicembre 2016

'A FAMIGGHIA PAUREDDA (anonimo) voce Armando Carruba


'A FAMIGGHIA PAUREDDA

'A famigghia pauredda,
'ntà 'na nnìcchia strittulidda,
cu 'na tavula baddaredda
'na cascitta picciridda
un bacili e 'a quartaredda
s'arranciava scumudidda;

'u papà cu ìna zappudda
si chiantava 'a siminzedda;
'a mamà sula sulidda
a funtana pà bucatedda;
è 'ranni pani e cipudda
ò 'ngangà 'na sucatedda;

'u papà 'na friscatedda,
'a mamà 'na canzunedda
'u 'ngangà 'na cianciutedda...
nninghi nninghi 'a ciancianedda;
poi ìna bedda durmitedda...
chi famigghia biatidda!

(anonimo)

Nessun commento: