mercoledì 14 dicembre 2016

Caro amico ti scrivo...

Carissimi amici, e dopu 'u tridici eccu jornu quattordici... Primu pinzeru ddo' matinu... Jirimi a pigghiari l'aranricu 'nto' frigurifiru prima ca qualchi jattu s''mmucca! Ma u sapiti ca l'arancinu friddu è macari bonu? Oggi celu c'accupa ma è pur sempre con l'aria di festa! E ccu havi sordi si spara a pruuli e ccu nun havi resta a taliari... W 'A FESTA 'I SANTA LUCIA ! Un salutuni a giru a tutti e quannu scrivu tutti siti pappiddaveru TUTTI 

Nessun commento: