mercoledì 14 dicembre 2016

Comu semu?

Mizzica picciotti! Iddu ca nun quagghia... 'a jatta ca s'allicca, semu persi e cunsumati! Ma u sintiti u friddu o u sentu sulu ju? Avanti nun facemu i picciutteddi schetti: c'è friddu o mu stai inventannu oppuri 'a vicchiania c'avanza a passo di danza macari ca 'nto' cori ci sunu i vint'anni di anni e anni fa... Comunque sia un buon pomeriggio a tutti, buona pennichella a ccu je' curcatu ... ju vaju jennu di cca' e di dda'... pacienza salutamu!!!

Nessun commento: