venerdì 23 dicembre 2016

NOTTI DISIATA - popolare -

La notti disiata
chi nnascìu lu Verbu eternu
ccu la vista sua sagrata
timpirau lu friddu invernu.

E la terra pi' stupuri
fici frutti, frunni e ciuri.

Comu Diu si visti natu
fra 'na grutta a la campìa
ccu dui angeli a lu latu
ccu 'n'angelica armunìa
e cantàvanu in sua mìmoria
In eccelsi a Diu la gloria.

E lu poviru cacciaturi
'nta 'na grutta fici festa
e cci dissi - O miu Signuri,
chistu è tempu di timpesta.
Quattru aceddi vi purtaiu
e un cunigghiu bonu assai.

E poi ju lu curàtulu
e cci dissi - Gran Signuri,
mi cunsolu e mi congratulu
di 'sta bedda Criatura.
Un prisenti ju vi fazzu
'na ricotta e un tumazzu.-

E lu pòviru zammaturu
trasi e dici 'sta parola
- Matri santa e Figghiu caru
cumpatisci ca ssu' di fora.
Portu latti 'ntra la cisca
caciucavaddu e tumma frisca. -

Aduramu a Diu Bamminu
a Giuseppi e a Maria
e si mìsuru in camminu
pri li mànniri e la campìa.
Pricurannu allegramenti
di purtàricci lu prisenti.

E lu poviru lignaloru
ju e ci dissi - Maria digna,
pri ìstu figghiu spinni e mori,
n'haiu autri, busti e ligna.
Ccu 'stu tempu chi giungivu
fazzu vampa e m'arricriu.-

Ju 'u pasturi povireddu
pri adurari a lu patruni
fici un bonu mazzuneddu
di finocchi e di carduni
lagrimannu l'offirìu
- N'haiu autri, amatu Diu. -

E poi ju lu picuraru
ccu 'na pecura scannata
e cci dicìa - Bamminu caru,
'ssa to' grazia haiu ricivuta.
'Na pecura jù vi portu
n'haju autru pri cunfortu.-

Li crapuzzi e picureddi
sautàunu 'n zusu e 'n ghiusu
rosvighiàvanu l'aceddi
cu lu cantu priziusu.
Comu s'avissuru parlatu
di bon'ura chi era natu.

La purissima Maria,
binidissi a li pasturi
- Raddigràtivi, ci dicìa,
chi me' figghiu è tuttu amuri.
'Sti alligrizzi in sua mimoria
vi li renni a la sua gloria,-

Li pasturi spavintati
ch'a setturi cci 'gghiunnau
ccu gran fidi e caritati
cursi ognunu e l'adorau.
Natu 'n terra lu truvaru
e di Diu s'innamuranu.

E la povira viddanedda
chi vinìa di li muntagni
e purtava 'na cufinedda
di nuciddi e di castagni
porta cosi di picciriddi
puma, mènnuli e nuciddi.

Lu furnaru ccu alligrizza
trasi e dici - Diu umanatu
mentri sì 'ntra 'sta bassizza
ti offrisciu un mucciddatu
Ringraziànnuti, o Signuri
chi nasciti pri miu amuri.

-Ccu saluti a ia bon'ura
chi nasciu lu Redinturi
sacratissima Signura
comu afflittu cacciaturi
pri la mamma e pri lu figghiu
portu un lepru e un cunigghiu. -

Li pasturi fattu chistu,
ccu zampugni e ciarameddi,
in prisenza di Cristu
cuncirtavanu vuci beddi,
aduravanu a lu Messia,
a Giuseppi e a Maria.

Beniaminu arrispunniu
- Vaju e vju a lu pagghiaru
e ddà supra a lu jazzu miu
ciarameddi cci nn'è un paru
mi li pigghiu e sonu un'ura
pri ralligrari 'sta gran Signura.

(popolare
)

Nessun commento: