giovedì 29 dicembre 2016

SICILIANANDO - armando carruba -


'U sceccu rusica lu sarmentu ca si riorda quann'era taruni
L'asino mastica il sarmento che ricorda quand'era tralcio

'U sceccu, tinennu in menti 'u tenniru taruni chinu di pampini di primavera, in autunnu mastica 'u duru e lignusu sarmentu. Voli diri: fari 'i vecchiu chiddu ca si faceva in gioventù,  fari 'na cosa fora tempu, forza 'ill'abitudini.

Nessun commento: