lunedì 17 agosto 2015

'A MATALOTTA SARAUSANA di Giuseppe Barbagallo


Bravissimo il poeta siracusano Pippo Barbagallo che ci spiega la preparazione della matalotta aretusea

A MATALOTTA SARAUSANA.
Quattru su i cavaleri ri l'apocalissi,
quattru i sapuri pi fari la ghiotta
chista a rizzetta ca me nanna scrissi
e la chiamò ri nomu:matalotta.
Ri puddisini'npocu atà pigghiari,
ri 'na tistuzza poi dù spicchia r'agghiu,
a chiapparedda chidda nnà mancari
e assemi o pummaroru'npocu r'ogghiu.
'Ntianeddu i crita ora mittiti
l'ogghiu, u puddusinu, l'agghiu e a chiapparedda;
mentri ufocu lentu poi la suffriiti,
arriminannu tuttu cu na cucchiaredda.
E quannu l'agghia addivintaru r'oru
alleggiu alleggiu iuncitici u pummaroru,
e mentri chistu coci 'nda tirrina
priparati quattru pezzi ri tunnina.
Ri sali ni mittiti guantu basta,
mentri c'appatti priparati a pasta
e la tinnina a cocir ndo ntrugghiu
Pronta è la pasta 'nda tavula puttata
cu dda gran matalotta arriminata;
l'uttimu coppu mittemu 'ncucchiarinu
di lu nostru fummaggiu picurinu.
Sa dittu sempri co megghiu sapuri
è chiddu aruci aruci di l'amuri
ma ravanti a 'npiattu ri sta sotta:
lassu l'amurie pigghiu a matalotta..
PIPPO BARBAGALLO.

Nessun commento: