giovedì 27 agosto 2015

VUCI 'I STRATA di Armando CarrubaVUCI 'I STRATA

CHIDDU DDA' MINNULATA
Stamatina mi vinni 'u desideriu 'i 'na granita (ca quannu mai ju?) e inveci quannu veni... veni e nun aspetta a nuddu, ma non di ddà granita ddo' bar NOOO chidda di quannu passava 'a lapa cche' graniti (prima era un carruttu a manu) friscata ma mancu don Cuncettu bonarma e vanniata particolare ca ancora m'arricordu:
particolare che ancora ricordo: OHEEE MINNULATA CHE BIELLAAA,,, MINNULOLE ! MINNULATA CCHE BIELLA MINNULATA CHE BIELLA... MINNULOLE... e docu un pugnu i carusitti supra a lapa ccu cazzaruleddi, bicchieri, tazza ppo' latti etc... E iddu, 'n omu autu si e no un metru e menzu ccu tutta a lazzata, a spartiri cu 'na velocità ca mancu u razzu 'ntò luna, graniti e panini (a manuzza i briosci nun c'eranu).
'A granita l'avevanu tutti, macari ddi picciriddi senza sordi... nun c'ha negava a nuddu, cco' Signuri veru c'ha renni! anticchia i granita cc'ha mitteva! Poi nautru coppu 'i frischittu e parteva da via Tripuli jennu Sarausa Sarausaaccumpagnatu dde' picciriddi ca ci currevanu appressu sinu a cantunera... OHE' MINNULATA CHE BIELLA MINNULOLI! MINNULATA CHE BIELLA MINNULATA CHE BIELLA... MINNULOLE... riordi i picciriddu...
FOTO . via Tripoli Siracusa

Nessun commento: