domenica 16 agosto 2015

FIGGHIU DO PICCATU di Giovanni RizzaPoesia premiata al primo posto del V° concorso S. Antonio Abate.
di Barcellona Pozzo di Gotto
FIGGHIU DO PICCATU
di Giovanni Rizza Poeta Dialettale
Chiamatu sugnu figghiu do piccatu
dda matri…non desi latti, e amuri,
‘nta rota, senza nomu m’ha lassatu,
senza sentiri ‘n rimorsu e duluri.
Matri ! Non pozzu a palora sintiri,
quannu a sentu si grapi ‘na firita
ca non si sana mai e non po’ guariri,
‘na chiaia ca portu pi tutta a vita.
Senza patri, e matri, sugnu schidatu,
di dui, senza cori, sugnu l’avanzu,
de cumpagni bastardu eru chiamatu
‘nto culleggiu quann’era ura di pranzu.
Ognunu, ‘na matri aveva di vasari,
quannu pi Natali era u mumentu,
di chistu mai ci puteva spirari
n’appartineva a mia ‘stu sintimentu.
‘Nta facci non ebbi mai ‘na carizza,
sulu ‘n vecchiu giucattulu jttatu,
mi dava a mia ddu pocu d’allicrizza
comu ‘na riliquia era di mia usatu.
Lacrimi cci n’aveva d’asciugari
nicu, ‘ntisi, ddu troppu miu suffriri
di dd’affettu, ca jeva, a mia a mancari,
ca sacrusantu vuleva aviri.
Ddi ssa pisanti cruci portu u pisu
l’anni passaru e si ficiriru stanchi,
ssu pinzeri d’incoddu l’haju misu,
‘nta testa mia che sò capiddi janchi.
‘Nto cori ‘na gioia sula mi pigghiu,
ca mi duna ‘na granni cuntintizza,
du vuliri beni di muggheri, e figghiu,
e dda niputedda ca è ‘na biddizza.

Nessun commento: