martedì 6 dicembre 2016

MI 'NNAMURAI... - popolare -

Mi 'nnamurai di lu vostru pedi, 
Quannu a lu sonu vi vitti abbaIlari,
Ccu 'na manuzza lu fadalìi teni,
E quantu modi chi sapiti fari !
Oh Diu, si v' avissi ppi mugghieri !
Sempri a lù sonu v' avissi a purtari !

popolare 

Nessun commento: