lunedì 6 giugno 2016

AH L'AMURI ... di Armando Carruba


Na sira, ca già pitittu avia
di lu piattu cchiù duci ca ci sia
ci dumannò ccu modi a mugghieri
s'aveva desideriu ppi l'amuri...

Idda, la mischina, ca ppi cuscienza 
stava durmennu ma in circustanza
ci dissi: - "Sì beddu Turiddu miu
pronta sugnu ppi ogni to' disiu!"

Iddu ci rispunnìu: - "A mugghieri
ca ppi pruvari lu veru piaciri

nun ha 'ssiri 'na balata 'i ghiacciu
lamentati sempri a più non possu!"

- Se pirchissu Turiddu, t'accuntentu
'ntà bulletta ddo' gas c'è aumentu
nun ti dicu telefunu e luci...
- Bonu cchiù mugghieri, dormi 'n paci! 

Armando Carruba (6.6.2016)

AH L'AMORE - Una sera che aveva appetito/ del piatto più dolce che ci sia/ domandò gentilmente alla moglie/ se aveva desiderio di fare l'amore/ Lei, meschinella, che in coscienza/ stava dormendo ma per la circostanza/ disse: Sì mio bel Salvatore/ sono pronta per ogni tuo desiderio./ Lui ci rispose: moglie/ per provare vero piacere/ non devi essere come una balata di ghiaccio/ ma lamentati a più non posso/ - Se è per questo, t'accontento/ nella bolletta del gas c'è l'aumento/ non ti dicu telefono e luce/ Basta moglie, dormi in pace.Nessun commento: