lunedì 27 giugno 2016

SPIRANZA, RISPETTU E PIRDUNU di Armando CarrubaO chi ti vanu 'i cosi cchiù dritti
o chi ti vanu puramenti storti 
'a spiranza è ultima a moriri
pirchì 'ntà vita tuttu pò succediri

Cu di spiranza sempri iddu campa
si dici, dispiratu poi mori!
ppi cui lassa stari ogni lagnanza
e duna pocu cuntu a spiranza.

'U rispettu no! Ca è misuratu
si tu lu porti l'aviri purtatu
Non tò fari scappisari 'i nuddu
ma pritennulu 'i chistu e chiddu

Pirduna tò frati ca fa piccatu
e si penti di cori, è dovutu
e si pecca setti voti e setti
ccu tia, pirdunalu, t'arrizzetti

St''nzignamentu 'u lassò 'u Signuri
ppi campari 'n paci e amuri

Armando CarrubaNessun commento: