martedì 7 giugno 2016

OH CHI SENTU ! di Armando Carruba


- Dutture, dutture,  c'haju a cuntari!
- chi è? chi successi? a situazioni?
- ci curpa ca, quannu fazzu l'amuri
- chi accadi? dittu in ddu paroli?
- mi sentu l'aricchi mei friscari!
- Santu cristianu chi c'haju a diri
  voli sentiri battuti i manu?
  circassi anticchia 'i ragiunari
  a uttant'anni cchiù chi voli fari?

  Armando Carruba (7.6.2016)

Nessun commento: