mercoledì 22 giugno 2016

MI FACISSI di Carmelo Assenza

MI FACISSI
(poesia di Carmelo Assenza – Modica 1927-2014)
Mi facissi ‘na mangiata
‘nta ‘na tavula di petra.
Mi facissi ‘na vivuta
‘nta ‘nu bummulu di crita.
Mi facissi ‘na rurmuta
sulu, sulu, ‘na nuttata;
‘nta ‘na casa sularina
o straventu, a’ stravintata.
Mi facissi ‘na cantata
a lu lustru di la luna,
comu ‘n tempu, ‘nta ‘n carrettu
ni mitteumu ‘n camminu
e ghinchieumu ‘u straduni
di risati e di canzuni…
Mi facissi ‘na cugghiuta
d’austusi “milicucchi”
e chianatu ‘nta l’antinni,
poi stuccari ramisteddi
ppi tiralli ‘e fimmineddi…
Mi facissi ‘na mietuta
cu’ ghitali e manicheddi,
e sintirimi sculari
‘nta la frunti li sururi
e sintirimi asciugari
‘nta lu pettu li unneddi.
Mi facissi ‘na parrata
cu lu nannu sgangalatu,
cu d’ucchiddi angilippati:
…e di peni …e di stanchizza.
Dda vucidda trimulanti…
comu ancora m’accarizza…
Mi facissi…mi facissi…
ma c’haiu a fari, ca nun pozzu fari nenti;
nun m’arresta di passari
cumu veni chisti jorna
e turnari cu la menti
a ddu tempu
CA NUN TORNA!

Nessun commento: