sabato 11 giugno 2016

'NTRA' 'I NUVULI Armando Carruba'Ntrà nuvuli e luna
c'è 'u paradisu
quannu ssì ccu mia.
Spurugghia 'sta matassa
'i sentimenti
attaccati 'o me' cori
rialami 'n surrisu
pp''stutari 
'sta siti d'amuri
ppi tia...
Dumani è nautru jornu
e ju 'u miu
l'aspettu ancora:
oi, dumani, sempri.
'A luna ridi 
ascutannu 'a storia
d'amuri e puisia
ca nun finisci mai.

Armando Carruba (11.6.2016)

Nessun commento: