giovedì 1 dicembre 2016

C'ERA 'NA VOTA SARAUSA di Armando CarrubaC'ERA 'NA VOTA SARAUSA

C'era 'na vota l'isula d'Ortigia,
ca tutti chiamavanu Sarausa
pirchì docu 'u cori da citati,
bedda daveru ppi la viritati.

Ddà banna abbrazzata da lu mari
s'attruvava 'u storicu quarteri,
Burgata era 'u so' beddu nomi
e si faceva macari taliari.

Pp''ncucchiari 'sti ddu' Sarausi
fu costruitu l'Umbertinu ponti
e li varchi tuccavunu li spondi 
purtannu ddi cca' e ddi dda' la genti.

Dda burgata jevunu 'o mircatu
o 'ntò nigoziu cchiù arripuddutu
situatu 'o corsu Mattiotti;
ppi café 'u postu 'o bar ddo' spotti

chiddu ch'era di Cianu Brugaletta
ca tiligrafava ppi ccu' aspetta
'i goals ddo' Sarausa in trasferta.
Sfuttuna ca impidisci vittoria...

pirchì la squadra novi ni pigghiava!
Li siri d''stati a' la marina
'a sentiri la duci orchestrina
assittati 'nté sidili 'i ferru

oppuru gustannu 'u pezzu duru
ca è u gilatu sarausanu.
'Na seggia a tutti ppì n'assittata
custava cincu liri la sirata,

cu a peri vuleva caminari:
via Roma e piazza Archimedi,
oppuru lu salottu ppe' picciotti
ca era ddà 'o corso Mattiotti!

Poi 'na scinnuta a la marina
pp'acchianari 'nsinu a la funtana
macari ppi ghiri Rarrerimari
e li signurini a taliari.

Oggi ddi 'sti cosi nun c'è nenti cchiù
tuttu mortu e sepoltu su e giù
c'è 'a fudda di lu sabbatu sira
manca in Ortigia 'a vita vera!

Armando Carruba

Nessun commento: