martedì 29 novembre 2016

CHI DULURI ! di Armando CarrubaCHI DULURI

'Na notti 'i duluri 'i panza
vulennu svariari ppi cuscenza
ca curcatu nun nni puteva cchiù,
mi misi a taliari 'a tivù!
Giriannu cu lu telecumannu
ca nun si firmava 'n mumentu,
ti jvu propriu a pizzicari,
una ca si faceva taliari!
Era nura, cioé senza vistina,
e si lamintava la mischina,
vuleva 'na tilifunata
ddu' euru e menzu 'a chiamata.
Chi era pazza 'a signurina?
o 'mbriaca 'i prima matina?
Ju macari ca mi sentu mali,
a nuddu vaju a 'ncuitari,
mu tegnu ppi mia 'u duluri
casu mai... chiamu 'u dutturi!

Armando Carruba

Nessun commento: