mercoledì 2 novembre 2016

2 NOVEMBRE


Oggi è una giornata di riflessione, uno di quei giorni dove il cuore s'associa alla mente e i ricordi s'affacciano - come una moviola - "Avissi pututu fari accussì e accussì" ed invece ha fattu accuddì... u tempu passa e nun torna cchiù, comu nun tornanu chiddi ca nun ci sunu cchiù. Ti restanu i riordi,ora ca ristai l'ultimu dda' famigghia. Oggi resta un ciuri davanti 'e fotografie e un luminu addumatu, resta a gioia di 'na vita vissuta ccu l'insegnamenti di genitori sempre presenti macari oggi ca da tantu tempu nun ci sunu cchiù...
Eccoli me' patri Salvatore e me' matri Fany.

Nessun commento: