venerdì 4 novembre 2016

OGGI COMU OGGI

Ah comu cancianu i tempi!!! Oggi comu oggi, quann'era picciriddu, me' patri di prima matina mi purtava a Marina. C'era la sfilata dei soldati : un due un due un due PASSO - buuuum - un due un due un due CADENZA - buuum buum buuum - ah che ricordi! E i carrarmati? e nuautri carusi satannu ccu dda' bannera nica i carta battevumu i manu! C'eranu i surdati ddo' Casteddu Maniaci e l'idrovolanti ca comu gabbiani si pujavunu supra u mari dda' Marina... Eh!... poi di cursa'o Pantheon unni padri Brunu - patri parrucu - aspittava u picchettu d'onuri cca' ghirlanda di ciuri ppe' caduti da guerra! E nuatri picciriddi muri muri ni dicevumu un patri nostru e n'Avi Maria.... Oggi nun ci sunu cchiù i surdati o casteddu Maniaci e nun sacciu si fanu a sfilata a Marina.. 'o Pantheon sì, qualcunu c'ha pinzari pirchì ddì picciotti appizzaru a vita ppa' nostra libertà... Buon 4 Nuvembri...

Nessun commento: