martedì 1 novembre 2016

JANU 'U SCERIFFU di Armando Carruba

Sebastiano Di Giorgio, alias Janu 'u sceriffu, è morto il 29 dicembre 2015 all'età di 73 anni. 
La sua dipartita, nelle feste natalizie, ci fa riflettere su come si ci deve comportare nella vita.
Proprio lui, un "nuddu 'mmiscatu ccu' nenti" ha dato l'esempio di una vita vissuta all'insegna
del volersi realmente bene. 


Dura  è  'a  vita  a  lu  campari
ci voli furtuna nun c'è chi diri,
Januzzu nascisti ccu mala stidda
ccu tia 'a vita nun fu mai modda.

Dicevunu, quann'eri picciriddu
ca ti vinneru pp' 'n pani: nu scoddu
e picca sordi misi 'ntà sacchetta
di ccu nun aveva cuscenza netta.

Lignati ni scippasti ogni jornu
ti li pigghiavutu senza lamentu
nuatri picciriddi a taliari
senza putiri mai interviniri.

'N jornu scattiò Turuzzu Liuni (1)
firmò dda' manu ca dava duluri
e di tannu finisti di jucari
cche' picciriddi nichi ddo' quarteri

Carusu ha jutu a' aiutari
a ccu vinneva frutta peri peri
purtannu 'u carrettu già jnchiutu
'nzinu puzzu 'ngigneri ddo' mircatu

Foru 'i films ccu lu giovanottu
a mittiriti stidda 'ntò giubottu
divintannu ppi tutti pari pari
Janu 'u sceriffu nun c'è cchi diri

E ti calasti bonu 'ntà la parti
ccò traficu scurreva lestamenti
a matina ccu videva a tia
ci passava ogni malincunia

U restu è storia di chisti jorna
di 'n omu onestu senza virgogna
ca la vita ppi falla rispittari
a tutti pari l'esempiu s'ha dari

Jsti a Ciuriddia da don Orioni
e ddà ti facisti vuliri beni
Janu sceriffu, giustu tra li giusti
ni vulisti lassari 'ntà li festi

E festa 'n celu ppi tia  sarà
t'ha meritatu la tò eternità
cca stidda 'i lanna  vulisti diri
comu 'ntà vita si c'ha cumpurtari

Armando Carruba 

Nessun commento: