martedì 29 novembre 2016

CENTONA (Lu Fonografu) di Nino Martoglio - voce Armando Carruba

LU FONOGRAFU
Sonetti berneschi
dialoghi nelle parlate catanese e palermitana

LU FONOGRAFU

- Vardàti chi c'è cca, mancu a li cani,
chi fera c'hannu fattu, chi baccanu,
'sti quattru sartabanchi e ciarlatani,
mancu li scippadenti di lu chianu!

Nni 'ntisiru sbintari, 'i 'Miricani!
Si li sintìti, pari ca 'nvintanu
l'ordignu ca di l'acqua forma pani!
Eh!... Poviru Guvernu 'Talianu!

Vurrìa sapiri, poi, ccu quali facci
dìciunu ch'è 'nvinzioni!... quattru tavuli,
ccu tri stiracallonga e cincu tacci

'Mmalidittu cu' è ca li rizzetta!...
"'Nvinzioni!... Cosi 'ranni!... I u frisoficu!"
E poi chi è?... 'Na spia a machinetta!

Nino Martoglio

Note. - Vardàti (guardate) - Fera (fiera) - Scippadenti (cavadenti) - Lu chianu (la piazza) - Sbintari
(sventare, prendere in giro, per il bavero) - 'Miricani (americani) - 'Nvintanu (inventarono) - Ccu
quali facci (con quale coraggio) - Stiracallonga (stira che allunga: elastici) - Tacci (bullette) - Cu' è
ca li rizzetta (chi è che li ricetta, che li ricovera).

Nessun commento: