mercoledì 9 novembre 2016

PPI RIDIRI - armando carruba -


Turiddu va dal dottore:

- Dutture dutture dutture...

- Chi fu? che accadde? che successo???

- Nenti, è ca mi fa mali ccà, ... ccà... e macari ccà!

- Un mumentu ca videmu. Dica 2 volte 33...

- 66 dottore!

Nessun commento: