mercoledì 16 novembre 2016

TRENTA METRI DI SASIZZA - popolare - da Almanacco Siciliano 1993

TRENTA METRI DI SASIZZA

Me' nannu si 'ccattau un purciduzzu
pi si fari trenta metri di sasizza;
'u purciduzzu si jttau 'ntò puzzu,
me' nannu si pilava li mustazza

E comu fazzu senza purciduzzu?...
E comu fazzu?... Mi pilu li mustazza!
Lassu i mustazza e scinnu 'ntò puzzu,
pi mi pigghiari lu purciduzzu

Pigghio' 'na scala e scinnìu 'ntò puzzu
e cu 'na corda 'ttaccò 'u purciduzzu
poi lu tirò fora di lu puzzu
e si fici trenta metri di sasizza

- popolare -

Nessun commento: