lunedì 21 novembre 2016

SITI D'AMURI PPU TIA - Armando Carruba -


PPI TIA...

'U scrusciu 
dde' me' pinzeri
é forti stasira...
Si chiuru l'occhi
ti vidu vicinu,
sentu 'u to' ciatu,
l'oduri 'i tia,
i lamenti dde' riordi
luntani...
Quanti mumenti
rubbati 'o tempu!
Fanu mali i riordi,
'u desideriu 'i tia,
'u tempu passatu.
I pinzeri passanu
comu 'a notti,
e 'a vita cuntinua

Armando Carruba (21.11.2016)Nessun commento: