domenica 4 dicembre 2016

LI SURCI di Giovanni Meli - voce di Armando Carruba


LI SURCI

Un surciteddu cu la testa sbintata
avia pigghiatu la via dill'acitu,
e faceva 'na vita scialacquata
cu l'amicuni di lu so' partitu (1)

Lu ziu circava tirarlu a bona strata,
ma zappau all'acqua, pirchì era attrivitu, (2)
e di cchiù la sìmi avia liccata, (3)
di taverni e di zàgati (4) peritu (5).

Finalmenti mucidda fici luca; (6)
iddu grida: ziu ziu! - ccu dògghia interna;
so' ziu pi lu rammaricu si suca; (7)

poi dici: "Lu to' casu mi costerna;
ma ora mi cerchi? chiaccu chi t'affuca!
Scutta ppi quannu jisti a la taverna!"

Giovanni Meli

1 = combriccola... via della corruzione
2 = lavoro inutile
3 = gli piaceva
4 = Zàgatu è la bottega, ma in generale per zàgatu s'intende la confusione, 'u trasi e nesci di cuntinuo, come appunto la bottega.
5 = pratico, praticanti
6 = 'a jatta fici raffa
7 = trattiene il fiato 

Nessun commento: