lunedì 27 luglio 2015

A LA NATURA di Giuseppe Nicolosi Scandurra

A LA NATURA
Sulu, pinzusu, guardu, ascutu, attentu,
ogni scena 'nfinita frisca, pura
si 'nfunni a mia, m'ispira sintimentu
mentri ccu variità sempri appittura.
L'acqua, lu celu, lu suli, lu ventu
sunnu lavagna di la mia scrittura,
chinu di ardenza, 'ntra lu cori sentu
tuttu chiddu ca movi la natura.
Natura, matri eterna sugnu a tia
tuttu fidili, e tu tuttu m'addumi
di geniu, ca lu chiamu puisia.
Tu mi ciati, mi spinci, mi susteni,
mi suggerisci tu, mi duni lumi,
cantu, beni mi voi e ti vogghiu beni.
Giuseppe Nicolosi Scandurra

Nessun commento: