venerdì 24 luglio 2015

'U CUNSIGGHIU DU CUMPARI di Santo Grasso

“U cunsigghiu du cumpari”
– Caru cumpari, semu cunsumati!
– Chi c’è cumpà? – Ma comu, nu’ sapiti?
– Chi? – La nuvità! – Cristu! Ca parrati!
Sinnò la menti mi la strabbuditi!
– Ci sunnu àutri tassi priparati!
– Cu vu dissi? – È scrittu ccà, vidìti?
Redditomitru! – Chi è? Mu spiegati?
– È pi summari chi cunsumi avìti;
jiti a lu bagnu? – Certu! – Lu signati!
Vi veni “vogghia”? Và… vui mi capiti,
‘nta ‘nfogghiu a parti vui la cuntiggiati.
– Ma pi sgarrari, vui comu ‘a vidìti?
– Siddu jiti a lu bagnu ‘un vi stujati,
pi ‘a “vogghia” jiti ‘nbiancu… e li futtiti!

Santo Grasso

Nessun commento: